McCat Followers

Sunday, May 13, 2012Rasulullah bersabda:

 "Bertaqwalah kepada Allah terhadap haiwan-haiwan yang bisu ini. Tunggangilah ia dengan baik dan berilah ia makan dengan baik". 

Ini menunjukkan bahawa kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta‘ala pada Hari Akhirat nanti dengan bagaimana sikap kita terhadap haiwan. 

Thursday, May 10, 2012


I forgot to turn off the water and then when I came back, McCat Lion was playing with the water before drank it